Naposint Prodcom SRL

logo-naposint-t

  • Categories: portofoliu
  • Client: Naposint Prodcom SRL
  • URL: http://www.naposint.ro/
  • Lucrari de racordare la reteau electrica de distributie a energiei electrice prin realizarea Postului de Transformare aferente obiectivului din comuna Bontida, jud. Cluj
  • Lucrari de mentenanta
  • Lucrari de alimentare cu energie electrica "Hala 2" aferente obiectivului din comuna Bontida, jud. Cluj

Share This Work